Asbest bij renovatie

Je kocht vol enthousiasme een charmante woning van enkele decennia geleden. De plannen zijn goedgekeurd en je bent klaar om vol goede moed aan de renovatie van je droomwoning te beginnen. Voor je met de sloophamer aan de slag gaat, is het wel belangrijk om te weten of er al dan niet asbestmaterialen werden gebruikt bij de bouw. Hoe voorkom je dat asbest roet in het eten van je verbouwing strooit?

Illustration

Hoe weet je of er asbest in je woning aanwezig is?

Een eerste belangrijke factor om na te gaan of er zich mogelijk asbest in de woning bevindt, is het bouwjaar. Vanaf 2001 werd het gebruik van asbesthoudende materialen in België verboden. Is het pand dus gebouwd voor 2001 dan doe je er goed aan om een asbestcontrole uit te voeren. Asbest is namelijk niet altijd met het blote oog zichtbaar. 
Wist je dat asbest in meer dan 3500 verschillende vormen kan voorkomen? Iedereen kent bijvoorbeeld wel de golfplaten voor schuren of garagedaken of het gebruik van asbest in cement. Dat asbest ook vaak gebruikt werd in tussenwanden, in allerlei soorten lijmen of in vloerbedekking is een minder gekend fenomeen. Laat je daarom bijstaan door een asbestdeskundige die vertrouwd is met deze materie. Een asbestinventaris geeft je een duidelijk overzicht of er asbest aanwezig is en zo ja in welke vorm en toepassing. De inventaris maakt ook duidelijk of het asbest verwijderd moet worden en door wie. Soms kan je dit zelf doen, mits de nodige voorzorgsmaatregelen, maar in andere gevallen heb je een erkend professional nodig.

Welke vormen van asbest bestaan er?

Grofweg bestaan er 2 soorten asbest, namelijk hechtgebonden (of vast asbest) en losgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels stevig vast in de het materiaal. Als dit in goede staat is en niet bewerkt wordt bij de verbouwing, is er geen onmiddellijk gevaar en moet het niet noodzakelijk verwijderd worden. Een voorbeeld van hechtgebonden asbest zijn golfplaten.
Losgebonden asbest is een compleet ander verhaal. De asbestvezels zitten dan niet vast in het materiaal en zijn zeer schadelijk voor de gezondheid. Deze materialen moeten door een erkend asbestverwijderingsbedrijf weggehaald worden. Een voorbeeld hiervan is plaasterisolatie rond leidingen van centrale verwarming.

Wat is het kostenplaatje?

De totale kosten bestaan uit 3 pijlers: de inventaris, het asbest verwijderen en afvoeren van de materialen.
De kostprijs van de inventaris is afhankelijk van een aantal factoren zoals het bouwjaar van de woning, de totale oppervlakte en het aantal stalen dat er genomen wordt voor verder onderzoek in een asbestlaboratorium. Gemiddeld betaal je voor een asbestinventaris tussen de 400€ en 700€. 
Na het opmaken van de inventaris heb je een beeld van de aanwezigheid van de asbestmaterialen. De kosten voor het verwijderen zijn afhankelijk of je dit zelf kan doen of een professional nodig hebt. Als dit door een erkend asbestverwijderingsbedrijf moet gebeuren, zullen ze rekening houden met de oppervlakte, de aard van de materialen en de kost om ze af te voeren. 
Als je zelf met het verwijderen aan de slag gaat, check dan ook zeker de veiligheidsmaatregelen en de regels van jouw gemeente waar je met het afval naartoe kan. Je kan namelijk niet zomaar op elk containerpark terecht met asbestafval. Ook de tarieven verschillen naargelang de toepassing en de hoeveelheid. Meer informatie hierover vind je bij OVAM.
Het is belangrijk om te weten dat het opmaken van de inventaris en het verwijderen ervan door verschillende firma’s moet gebeuren. Je hebt enerzijds de asbestdeskundige die de inventaris opmaakt en anderzijds de gecertificeerde asbestbedrijven die enkel instaan voor de verwijdering.

25%

Opmaken inventaris

Het opmaken van een asbestinventaris kost gemiddeld 400€ tot 700€. De kostprijs is afhankelijk van de oppervlakte, ligging en bouwjaar van de woning.

68%

Verwijderen asbest

Het grootste deel van de verdere kosten is voor het verwijderen de asbesthoudende materialen door een erkend verwijderingsbedrijf. 

7%

Afvoeren asbestafval

De tarieven voor het afvoeren van het afval zijn afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van de materialen. Check zeker bij jouw gemeente welke regels en tarieven van toepassing zijn.

Hoe ga je hiermee aan de slag?

Het opmaken van de inventaris is je startpunt. Via asbest-afspraak krijg je binnen een minuut een offerte en voorstel voor een afspraak bij 3 erkende asbestdeskundigen uit jouw buurt. Hiervoor hebben we slechts enkele gegevens nodig zoals de ligging van het pand, het bouwjaar en de oppervlakte. 
Nadat je de deskundige en tijdstip hebt gekozen ontvang je van ons onmiddellijk de volledige offerte per e-mail die je digitaal kan tekenen. Je afspraak is daarna meteen vastgelegd in de agenda van de asbestdeskundige.
Na het plaatsbezoek ontvang je de volledige inventaris met uitslag van het laboratoriumonderzoek en een door OVAM erkend asbestattest. Pas dan is duidelijk of er al dan niet vervolgstappen nodig zijn. 
Bekijk ook zeker of er nog andere attesten noodzakelijk zijn bij je verbouwing. Meer daarover lees je in onze blog.