Asbest premies 2021

Wat heb je nodig.

Heb je een vermoeden dat er asbest in je woning aanwezig is? Op dit moment zijn er verschillende premies beschikbaar.


Indien je nog niet zeker weet of het wel echt om asbest gaat kan je zekerheid krijgen door een asbestinventaris te laten uitvoeren. Vanaf 2022 gaat deze trouwens verplicht worden bij de aan- of verkoop van een woning.

Premies voor asbestverwijdering in gebouwen

Op dit moment zijn er slechts 2 soorten van premies beschikbaar voor gebouwen. Beide premies zijn enkel te krijgen als je tegelijkertijd ook isoleert. Er is een bijkomende premie voor zowel dakisolatie als gevelisolatie na verwijdering van asbest. Beide premies worden tot 8 €/m² verhoogd indien je tijdens het isoleren ook asbest laat verwijderen.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze premies:
● De aannemer moet over de juiste attesten beschikken en de correcte procedure volgen.● De premies gelden enkel voor asbestverwijdering die deel uitmaakt van het dak of de gevel. Zelfs indirecte asbesttoepassingen (bv. schoorstenen) komen niet in aanmerking.● Er mag niet meer dan 12 maanden verstrijken tussen de asbestverwijdering en het isoleren.
Meer info in het informatieblad van Fluvius.
Weet ook dat het aantal vierkante meters geïsoleerde gevel of dak telt voor de premie en niet het aantal vierkante meters verwijderde asbest.

Premies voor asbestinventaris in scholen

Ook voor scholen zijn er premies voor asbestinventarissen en asbestverwijdering. De inventaris kan volledig gedragen worden door OVAM. Voor verwijdering kan dit tot 50% bedragen.

Meer info op de website van OVAM.