Het asbestattest, voor wie?

Een asbestinventaris (ook wel een asbestattest of asbestcertificaat) is een document dat de asbesthoudende materialen in een gebouw, woning of werkzone beschrijft. Het wordt altijd opgesteld na een inspectie ter plaatse. 
In Vlaanderen zal vanaf 2022 een asbestattest verplicht zijn bij de verkoop of verhuur van een gebouw ouder dan 2001. Buiten de wettelijke verplichting is het sowieso een heel goed idee om je gebouw te laten nakijken op asbest. Onderzoek van de OVAM en het Research Institute for Cancer tonen namelijk aan dat asbest kankerverwekkend is . Hieronder vind je hoe je zo'n asbestinspectie aanpakt.

Illustration

Asbestinventaris

Veelgestelde vragen over de nieuwe wetgeving

 • Vanaf wanneer gaat de nieuwe Vlaamse wetgeving inzake asbestinventarisatie in?

  Met meer dan 3500 gekende asbesttoepassingen gaat asbest schuil in vele hoeken en bouwlagen van onze gebouwen. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen in kaart brengen en toekomstige gebouweigenaars informeren over de mogelijke asbestrisico’s. Door asbest op te sporen en burgers aan te moedigen risicovolle asbestmaterialen te verwijderen, wil Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig zijn. Daarom stelt de OVAM momenteel alles in het werk om de invoering van een asbestinventarisattest (kortweg "asbestattest") bij verkoop mogelijk te maken in het voorjaar van 2022.

 • Geldt deze wetgeving enkel bij verkoop?

  Als verkoper bent u verplicht dit voor te leggen aan de koper vóór het tekenen van het compromis. Vanaf 2022 wordt een asbestattest verplicht voor wie zijn woning ouder dan 2001 verkoopt. Maar ook bij verhuur zal de eigenaar een kopie van dit attest aan de huurders moeten bezorgen. Vanaf 2032 zal ieder gebouw met een bouwjaar ouder dan 2001 moeten beschikken over een wettelijk conform asbestattest. 

 • Wie kan zo'n wettelijk conform asbestattest opmaken?

  Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen mogen een asbestattest opmaken. Deze deskundigen brengen door een inspectie alle asbesttoepassingen in je gebouw in kaart. U ontvangt een door OVAM erkend certificaat waarin staat welke materialen of onderdelen van je gebouw asbest bevatten, wat de staat van het asbest is en hoe je het veilig kan beheren of verwijderen. Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om dit attest ook ter beschikking te stellen via de woningpas.
  Alle bij asbest-afspraak aangesloten asbestdeskundigen zijn gecertificeerd voor asbestinventarisatie en werken ook enkel met erkende laboratoria. Boek je een afspraak via ons platform dan krijg je sowieso een attest dat voldoet aan alle wettelijke voorwaarden.

 • Is een asbestattest zinvol als ik niet verkoop of verhuur?

  Ja! In de periode van 1950 tot 2001 (met piek tussen 1950 en 1970) was België wereldrecordhouder op het gebied van invoer en gebruik van asbest. Asbest werd gezien als een brandveilig alternatief bij constructie van daken, vloeren, muurbezetting, isolatie, etc. OVAM schat dat er mogelijk in meer dan 2 miljoen woningen in Vlaanderen asbest aanwezig is.

  Asbestvezels kunnen loskomen bij renovaties maar door slijtage van de gebruikte materialen kan dit ook gebeuren bij het verplaatsen van objecten en zelfs door luchtstromen binnen het gebouw. OVAM schat dat er jaarlijks 250.000kg asbeststof vrijkomt in onze gebouwen en atmosfeer. Asbest is mensbedreigend en het inademen van vezels kankerverwekkend. Het gevaar voor kinderen is daarbij 5 maal groter dan bij volwassenen. Meer informatie over de gevaren van asbest vind je in dit verslag van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Asbest-afspraak is het aanvraagplatform voor asbestinventarisaties in Vlaanderen. Het werd gebouw door het bedrijf Rocketflow in samenspraak met de asbestsector. Op 1 minuut vergelijk je via asbest-afspraak offertes en plan je een afspraak. Volledig digitaal, geen wachttijd, geen gedoe.